Friday, November 11, 2005

سارا کیری

سلام
سارا كيري
مثله بفیه روزا نشسته بودم پشت کامپیوتر و داشتم تو یکی از این رومهای کس شعر یاهو چت می کردم . اما این بار با یه فرق نسبت به روزای قبل . می خواستم هر طور شده یه جنده پیدا کنم که بیارم خونمون بکنمش ؛ آخه دو روز خونمون مکان بود . بد جور کیرم له له کس کردن داشت . واسه همین تو صفحه روم هی تایپ می کردم که " یه کس پولی پی ام بده ، هر قیمتی که باشه می دم ، مکانم دارم " یه ساعت بود که این جمله رو تو روم کپی پیست می کردم . اما حتی دریغ ازیه پسر که جوابمو بده .دیگه داشت اعصابم کیری می شد که یه پی ام باز شد و سلام کرد ....* سلام- سلام عزیز* خوبی؟- قربونت عزیز* گفتم اهل حالی ، اومدم باهات چت کنم- من نمی خوام چت کنم فقط می خوام کس بکنم . حال و حوصله کس شعر نوشتن ندارم* خوب منم می خوام بدم- جوووووووون* حالا چقدری پول می دی ؟- فعلا" 15 تومن بیشتر ندارم* خوبه همین واسه من کافیه- وای نگووووووو* اسمت چیه ؟- ایلیا ، تهران شما ؟* سارا- چه اسم قشنگی ...* چند سالته ؟- 22* پس کوچولویی- نه عزیز مهم کیرمه که خیلی خوش قدو بالاست* جوووووووون ، خودم برات می خورمش . حالا چند سانتی هست ؟- یه 15 ، 16 سانتی میشه . البته بستگی داره به چیزی که ببینه . هر چی رف کس تر باشه کیر منم دراز تر میشه* پس با این حساب فکر کنم اگه کون من و ببینه یه 23 سانتی بشه- وای نگوووووووو مگه کونم می دی ؟* آره . من فقط از کون می دم- وووووووووی ، من تاحالا از کون نکردم . خیلی دوست دارم یه دختر و از کون بذارم- ببینم نکنه داری مارو سر کار می ذاری ؟* اگه فکر می کنی دارم سر کارت میذارم برم- نه جیگر . کجا ؟ پیشم بمون باهات کاردارم ....- یه asl از خودت می دی ؟* حتما" من سارا ، تهران ، 24 ، m/f- بالاخره m یا f* هم m هم f- یعنی چی ؟* یعنی نمی فهمی ؟- نه !* من shemaleam دو جنسه ...- آهان .....- بابا دمت گرم . فدای اون کیرت . ببینم کیر تو چند سانته عزیز ؟* مال من همینجوریش 22 ، 23 هست- بی خیال* حالا با دوجنسه ها حال می کنی ؟- می دونی چیه ؟ کون باشه حالا هر چی می خواد باشه- خوب سارا خوشگلی ؟* توپ توپم- جوووووووووووون بخورمت* ببینم ایلیا تا کجاش هستی ؟- منظورت چیه ؟ .... تا آخرش هستم* یعنی کیرمم ساک می زنی ؟- نه دیگه . این یکی رو بی خیال شو باشه ؟* باشه- خوب توچی ؟ برام ساک می زنی ؟* معلومه . ساک که می زنم هیچ کیرتم تا ته حلقم فرو می کنم- واااااااااااای ، اینجوری نگو . همینجوری داره آبم میاد* تازه آ بتم می خورم- جوووووووووووووووووووون- داری سر کام می ذاری* بازم که گفتی- باشه- حالا ما کی می تونیم با سینه های سارا خانوم ور بریم ؟* هر وقت که ایلیا بخواد- یعنی امشبم که بگم میای ؟* معلومه که میام عزیز- آخ قربون اون لبات . شماره بدم ؟* نه آدرس بده ؟- یعنی میای خونمون ؟* آره که میام- من که باوم نمی شه* بشه- بشه . بیا خیابان نیاوران ، خ سپهر ،پلاک 24 ، طبقه سوم- پس حتما" میای ؟* آره که میام- چه ساعتی ؟* هر وقت که تو بخوای- 11 شب خوبه ؟* اوهوم- پس من منتظرم* باشه عزیر . فعلا دیگه من میرم بابااااااای- بای عزیز دلمهنوز ندیده کلی کیرم راست کرده بود ، الته اصلا" فکر نمی کردم که سارا بیاد . آخه تا حالا هزار جور از این قرارای چتی گذاشته بودم وتا حالا هم ، کس که چه عرض کنم ، کیرم نکرده بودیم ! خیلی دوست داشتم ببینم سکس با یه دوجنه چه مزه ای داره . حتما" باید خیلی حال می داد . هیچ چی مثله احساس تو سوراخ کون گذاشتن منو شنگول نمی کرد . وقتی فکرش رو می کردم آبم درمی اومد .ساعت حدودای 9 شب بود . سریع رفتم بیرون و از داروخونه یه بسته کاندوم با طعم توت فنگی خریدم و برگشتم خونه . نمی دونم چرا پیش خودم یه کم احتمال اومدنش رو می دادم . بعدش رفتم حموم و با کرم موبر همه تنم و سفید کردم ...کم کم طرفای ساعت 11 شد ، اماهنوز از سارا خبری نبود که نبود .نشستم پای تلویزیون و یه کم این کانال اون کانال کردم تا وقت زودتر بگذره . اما هنزم نیومده بود . ساعت دیگه از یازده و نیم هم گذشته بود . دیگه داشتم نا مید می شدم که یهو صدای زنگ در اود . با حول گوشی و برداشتم و گفتم : بله ؟ گفت : منم سارا ! گفتم : بیا بالا عزیز ... دگمه آیفون و فشار دادم و در ورودی رو بازکردم . نمی دونستم چی کار کنم . اصلا" باورم نمی شد . از خوشحالی پر در آورده بودم . صدای بالا اومدن وتق تق کفشاش از تو راپله می اومد . هر چی بالاتر می اومد کیر منم راست تر می شد . کیرمو با دستم گرفتم و آوردم بالا و گذاشتمش زیر کش دور شرتکم تا شق شدن کیرم معلوم نباشه . در رو باز کردم . تا چشمم تو چشماش افتاد گفت : سلام ایلیا جونم . منم گفتم سلام عشق من ؛ بیا تو فدات شم .....هی مانتوی سفید تنگ پوشیده بود که انگار سینه هاش از زیرسش داد می زد آهای یکی منو گاز بگیره ! یه روسری مربعی کوچولوی قرمز هم سرش بود که فقط دکوری بود و گرنه همه موهاش از زیر روسریش بیرون ریخته بود . پاچه های شلوارشم تا زانو هاش بالا بود و لختی و سفیدی ساق پاهاش کیر هر پسری رو سه سوته شق می کرد .اومد داخل راهنماییش کردم به طرف اتاق خواب خودم . گفتم همینجا باید الان خدمت می رسم سارا خانوم . سریع رفم حموم و کیرم رو در آوردم و تند تند شروع کردم به جق زدن . اخه کیرم خیلي راست کرده بود .می خواستم کیرم بخوابه تا بتونم یه ساعتی قشنگ باهاش حال کنم . دو سه بار که ماليدم آبم اومد کشیدم بالا و رفتم تو اتاق خوابم . نشسته بود رو خوشخواب اما هنوز کفش و مانتوش رو هم در نیاورده بود . نشستم کنارش و یه دستی به رون پاش کشیدم و گفتم : خوب خوش اومدی سارا خانوم.دمت گرم خیلی حال دادی . اصلا" فکرشم نمی کردم بیای . آروم گفت : خواهش می کنم . گفتم : دیگه چه خبر سارا جون؟ تا اینو گفتم سریع دنبال سئوالم پرسید : خوب پس کی شروع می کنیم ؟ گفتم : هنوز نیومده ؟ گفت : اخه من خیلی حشریم . می خوام کیرت رو ببینم . گفتم : بابا دمت گرم ، تو دیگه کی هستی. اینو گفتم و لبم رو گذاشتم رو لباش و شروع کردم به میک زدن زبونش . رژ لبش مزه ليمویی داشت . حسابی که آب دهنش رو قورت دادم ، با دو تا دستام گره روسری قرمزش و باز کردم و از سرش در آوردم و انداختمش یه گوشه . سارا هم آرو کفشای پاشنه بلنش رو یکی یکی و اهسته از پاش در آورد . معلوم بود تا حالا خیلی سکس داشته که انقدر خوب به خودش مسلط بود . از رو تخت بلند شد و وایساد و شروع کرد دگمه های مانتوش رو یکی یکی از بالا به پایین باز کردن . سه تا دگمه اول رو که باز کرد ، فهمیدم که به جز یه کرست سفید ، هیچی زیر مانتوش تنش نیست . مانتوش رو کامل در آورد . کرستش توری ، طوری که می شد تیرگی نوک سینه هاش رو از زیرش دید . با اینکه دو سه دست جق زده بودم تا کیرم بی رمق شه ، اما با دیدن سینه هاش کیرم داشت از شق درد می ترکید !دستاش رو از بغل چسبوند به پستوناش و واسه اینکه منو حشری تر کنه سینه هاشو به داخل فشار داد . روش رو پشت به من کرد طوری که کونش روبروی من می شد و رفت سراغ دگمه های شلوار جین کوتاه آبی رنگش . دگمه های زیپش رو دونه دونه باز کرد .... آروم و با متانت شلوار رو از پاش در آورد و پرتش کرد کنج اتاق . شرتشم سته کرستش بود . سفید و توری؛ منم رو تخت لم داده بودم و کیرم رو از رو شرتکم می مالوندم .. همون طور که پشت به من بود ، سرش رو رو به زمین کرد و خم شد و کونش رو به سمت من قمبل کرد و یه کم تکونش داد دیگه از شدت حشر داشتم دق می کردم . دستش رو آورد عقب و از پشت سگک کرستش رو باز کرد اما چون هنوز پشت به من بود هنوز سینه های لختش رو ندیده بودم . خیلی دوست داشتم بدونم کیرش چه شکلیه . دستش و گذاشت کنار بند شرتش و آروم آروم آروم اونم درآورد و بالاخره آهسته روش رو سمت من کرد . یه نگاه به کیرش کردم ما دسش و رو کیرش گذاشته بود که معلوم نشه .از رو تخت بلند شدم و رفتم طرفش و هیکل ظریفشو رو دو تا دستام بلند کردم . وای که چه سینه هایی داشت ؛ معلوم نبود چقدر باسینه هاش ور رفته بودن که انقدر خوش فرم شده بود . آروم دستشو از رو کیرش کشیدم کنار . اما بر عکس حرفی که تو چت گفته بود ، کیر کو چولویی داشت . دستم و گذاشتم روش و شروع کردم به مالوندنش و گفتم : تو که گفتی کیرم 23 سانتیه . گفت : بازم میگم . یه کم که بمالونی خودت می فهمی . آب دهنمو ریختم کف دستم و شروع کردم به مالوندن کیرش ؛ راست میگفت کم کم دیدم اون کیر کوچولوش داره کنده می شه ، حتی گنده تر از کیر منی که تا حالا 60 تا کس کرده بودم . وقتی حسابی کیرش شق شد ، گفت ایلیا حالا نوبت منه . از جاش بلند شد و دگمه های پیرهنم رو از باز کرد و از تنم در آورد . همونجور که رو تخت دراز کشيده بودم شورتکم رو که زیرشم شورت پام نبود ، تا سر زانوهام کشید پایین . کیرمو که دید گفت : جووووووووون ایلیا ! کیر تو هم که گندست . من عاشق کیر کلفت و درازم . اینو گفت و موهاش و با دستش زذ عقب و شروع کرد به لیسیدن کیرم از پایین به بالا . دور کیرم که قشنگ با آب دهنش خیس شد ، دستش رو دور کیرم حلقه کرد و شروع کرد تند تند بالا و پایین کردن تا حسابی کیرو راست بشه . منم چشمام رو بسته بودم و تو حال خودم بودم که یه کحظه متوجه شدم سر کیرم رو کرده تو دهنش و داره میک می زنه ...وای که چه لذتی داشت . چقدر خوب ساک می زد . لبش رو دور کیرم لوله کرده بود و با لیزی آب دهنش کیرم رو با دل و جون ساک می زد . گاهی وقتام دندوناش رو به برجستگی ای که سر کيرم رو از تنش جدا می کرد گیر می داد و اونو گاز گاز می کرد . حتی احساس می کردم کیرمو به حدی تو دهنش فرو می کنه که سر کیرم به حلقش می خورد . ... هام .... هآم ... اووم ....م م ......م .مم.م........داشتم احساس میکردم که اگه پنج شیش بار دیگه کیرمو با لباش میک بزنه آبم می ریزه تو دهنش ، تا آب کیرم نیومده سریع کیرم و از لای دندوناش در آوردم و هولش دادم رو تخت و تنم رو انداختم روش و شروع کردم به لیسیدن سینه هاش . سینه های گرد و درشتی داشت ؛ نوک سینه هاش شق کرده بود و سفت شده بود . سر دندونام و گذاشتم رو نوک پستوناش و آروم گاز گازش کردم . گاهی که نوک سینش لای دو تا دندونم گیر می کرد صدای جیغش می رفت به آسمون . تا اونجا که می تونستم و جا داشت سینه هاشو تو دهنم فرو می کردم و می مکیدم ... فکر کنم فقط نیم ساعت با سینه هاش ور رفتم . که یه دفعه سارا با صدای بلن گفت : بسه دیگه ایلیا ! دارم دیوونه می شم . بکن توش . جرم بده ! پارم کن ! زود باش دیگه طاقت ندارم ....از حالت دراز کش بلن شد و کونش رو قمبل کرد . زانوهاش رو گذاشت رو تخت و دو تا دستاشم تکیه گه کرد . همون جور که روشت پشت به من بود با یکی از دستاش کیرم رو گرفت و برد سمت سوراخ کونش تا زود تر فرو کنم تو ....با انگشتام شروع کردم دور سوراخ کونش و مالش دادن . کم کم نوک انگشت سبابم رو تا ته کردم و یه کم تو سوراخش بازیش دادم . انگشتم رو آودم بیرون و اینبار دو انگشتی کردم تو سوراخ کونش .... حسابی که سوراخش گشاد شد سریع رفتم از رو کشوی کنار تخت یه کم کرمی که قبلا آماده کرده بودم و زدم به کف دستم و خوب رو سر کیرم مالوندم .... آخه میخواستم بدون کاندوم تو کونش فرو کنم . دوست داشتم نهایت لذت و از سارا ببرم . یه کم کرمم زدم دور سوراخ کون تمیزش و قشنگ اطرافش رو با نوک انگشتم چرب کردم .کیرمو با دست گرفتم . سرشو گذاشتم رو سوراخش و یه کم که سرش کیرمو به کناره های سوراخش مالوندم ، آروم آروم سر کیرم و فرو کردم تو . وای که چه لذتی داشت .... هنوز سوراخش تنگ بود ... تا سر کیرم رفت تو ، داد زد و گف ت : آآآآآآآاخ .... آآاه .... اااااوووووف .... جووووون ... بیشتر بکن تو .... منم نامردي نکردمو کیرمو تا دسته فرو کردم تو و شروع کردم به تلبه زدن تو کون قمبل کردش ؛ اونم چه تلمبه زدنی که قشنگ احساس می کردم که کیرم داره ته سوراخ کونش و له می کنه ... سینه هاشو از پشت ال مشتام چنگ می زدم و با شدت و قدرت بیشتری تا دسته فرو می کردم تو . به جوری و با یه شددتی کیرم و فرو می کردم که صدای شالاپ شولوپ چسبیدن تخمام به سوراخ کونش از صدای دادو فریاد سارا که داشت جر می خورد بلند تر بود ...یه کم که از تلمبه زدن خسته شدم ،کیرم و از تو کونه پاره شدش در آوردم و نشستم رو تخت ، دو تا دستام و به عقب تکیه دادم و لنگام و باز کردم و به سارا گفتم حالا تو بشین رو کیرم . سا را هم با یه دستش سر کیرم رو گرفت و خودش کیرم رو کرد تو کونش و شروع کرد به بالا و پایین رفتن . با اون یکی دستشم کیر شق شده خودش و به سمت بالا جمع کرده بود تا بیشتر حال کنه . فقط اینجوری بگم که تازه فهمیدم که لذتی که تو سوراخ کون گذاشتن داره رو تو هیچ سوراخ کسی نمی شه پیدا کرد . کم کم که احساس کردم ابم داره در میاد به سارا گفتم بسه دیگه آبم اوومد .... سا را هم سریع از رو کیرم بلند شد و نشست رو زانوهام و کیرم رو کرد تو دهنش و باز تا ته حلقش فرو کرد تو و تند تند ساک زد که آبم بیاد ... . آبم که اومد با شدت پاشید رو سینه هاش ... انگشتش رو مالید به قطره های اب کیرم و با اون لای سینش رو لیژ کرد و سینه هاش رو به هم چسبوندو با نگاش اشاره کرد که کیرمو لای سینه هاش بمالونم . منم با این که کیرم دیکه نا نداشت اما یه کم دیگه هم یهش حال دادم ...هیچ رمقی برام باقی نمونده بود ... بی حال ، دراز کشیدم رو تخت و و پام رو انداختم لای پاش و با پیر هنم که کنار تخت افتاده بود سینه هاشو تنش رو تمیز کردم .... اون شب تا صبح کنار سارا خوابیدم ... تا حالا هیچ کس اونجوری بهم حال نداده بود . از اون روز به بعد سارا دوهفته ای یک بار می اومد خونمون یا من ميرفتم خونشون و یه حال توپ بهش می دادم
pesar_bahal_bavafa@yahoo.com نظر بده کارت دارم

15 Comments:

At 9:57 AM, Anonymous Anonymous said...

از کون که می خوای بکونی واسه چی کاندوم خریدی؟کاندوم ماله کسه خالی بندی هات تابلوئه ولی بازم مرسی قشنگ می بندی

 
At 11:29 PM, Anonymous Anonymous said...

بیارش بوشهر تا ماهم بکنیم شمارم09176421289

 
At 12:52 PM, Anonymous Anonymous said...

how i can came in chat room
please tell
i can not do it
please tell me
m

 
At 2:56 AM, Anonymous Anonymous said...

چرا می خواین ثابت طرف خالی بنده؟
اوسگولا این داستانه دیگه باید به نویسندش آفرین گفت
حالا اون دوست داره کونو با کاندوم بکنه شما اگه خواستی یه داستان بنویسی توش کون بکنی کاندوم نزار

 
At 6:10 AM, Anonymous Anonymous said...

Hi all

Ki mige kon ro ba kandom nemikonan?
Age in kare bodid midonestit etefaghan kandom gozashtan mutmaentare be 2 dalil:
1.bimariey be esme sozak az tarighe kon be marda muntaghel mishe o baesh mishe sare kire mard zakhm she ke khili dardnake
2.age kasi ke dare kon mide,inkare bashe,mumkene jedareye dakheliye konesh nazok bashe va sari jer bokhore va baese khonrizi she,ke dar in sorat mumkene HIV begirim

 
At 4:35 PM, Anonymous cc said...

داداش میدونی کاندوم چی هست اونی که تواستفاده می کونی بادکنک هست نه کاندوم

 
At 4:39 PM, Anonymous cc said...

داستانت خیلی قشنگ بود از طرف بچه های شاپور دمت داغ

 
At 11:29 AM, Anonymous Anonymous said...

too dastanat k khoob misexi paie boodi pm bd hoozoori tajrobat konam ! ronakk72@yahoo.com

 
At 1:51 PM, Anonymous Anonymous said...

bbin..man gusham makhmalie? martikke pedareto maskhare kn..khosham miAd minevisi bavarnakardani..vase in zehne masmumet jayeze nobel kame valla..martikke jafang mg tajavoze pedar shohar..dadash ridi ..bband in ksafat khunaro

 
At 12:23 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام سعید هستم 31 ساله از تهران خانومهای تهرانی که دوست دارن با یک کیر 23 سانتی یه حال مشتی به کس و کونشون بدم زنگ بزنن 09331318790 kir.23santi@yahoo.com

 
At 2:31 PM, Anonymous Anonymous said...

من سینا هستم ... 24 ساله... من لیسانسم..و خیلی مودب و مهربان. ...من همیشه دلم میخاست یه دوست دختر داشته باشم که اونم با کونم ور بره و بهم حال بده......هر کاری براش میکنم و هرجوری بخاد پایه هسم... از همدانم...خوشتیپم ..از دخترا کسی همچین دوستی خواست لطفا تماس بگیره.....بی ادبی هم نکنید...در ضمن من گی نیستم...فقط این جوی دوس دارم..ممنون .. sin_3sinex@yahoo.com

 
At 12:11 AM, Anonymous Anonymous said...

اخه کوشولکاندوم برای اینه که از بیماریهای مقاربتی جلوگیری کنه و فرقی نداره برای کجا استفادش کنیحکم کلاه ایمنی داره

 
At 10:46 AM, Blogger Fazlollah Adibniya said...

من از یزدم و عاشق کون مرد، پسر، زن یا دخترم و محل هم دارم
adibniya@gmail.com

 
At 10:13 PM, Anonymous Anonymous said...

من مهدی از ساری هستم کسی پایه دو طرفه هست
mehdi61_b@yahoo.com

 
At 6:15 AM, Blogger Unknown said...

یه دوجنسه کیر کلفت لطفا ایمیل بده
rezamy1995@gmail.com

 

Post a Comment

<< Home